Zoelmond

Zoelmond is een dorp in de gemeente Buren, gelegen tussen Beusichem en Buren in. Het behoorde met Beusichem tot het graafschap Buren. Van 1811 tot en met 1978 maakte Zoelmond deel uit van de gemeente Beusichem, dat toen in de gemeente Buren opging.

De Zoel

De naam ‘Zoel’ is afgeleid van de vrijwel verdwenen rivier De Zoel, oorspronkelijk een zijrivier van de zich bij Tiel van de Waal afsplitsende Linge.

Inwoners

Zoelmond bestrijkt een gebied van 30 hectare. In totaal wonen er in Zoelmond ongeveer 628 mensen, waarvan zo’n 53% man is en zo’n 47% vrouw. Zoelmond telt circa 215 huishoudens met een gemiddelde grootte van 2.5 gezinsleden.

In de buurt

Er is onder meer een openbare basisschool en een dorpskerk.