Ochten

Ochten is een dorp aan de Waal met zo’n 4.500 inwoners, behorende bij gemeente Neder-Betuwe in Gelderland. Vroeger was de landbouw en fruitteelt de belangrijke inkomstenbron van de Ochtenaren, tegenwoordig werkt het grootste deel van de inwoners buiten het dorp. Ten westen van het dorp ligt industrieterrein De Heuning. De belangrijkste verkeersaders voor Ochten zijn de A15 en de N233.

Ochtendgloren

De naam Ochten is waarschijnlijk een verbastering van ‘Uhtwo’, het Germaanse woord voor ochtendgloren of morgenweide. De oudste vermeldingen stammen uit de 12de eeuw. Ochten was een zelfstandige gemeente van 1811 tot 1817, totdat het opging in de gemeente Echteld. Daarna werd Echteld onderdeel van de gemeente Kesteren, later Neder-Betuwe.

Geschiedenis

Tijdens de mobilisatie in 1939 werd de linie Ochten-de Spees, onderdeel van de Grebbelinie, in ere hersteld en bemand door het 44ste regiment infanterie. Dit was een spannende tijd voor het dorp, waar de verdedigers slag geleverd hebben met de Duitsers. Ochten lag vanaf september 1944 onder geallieerd vuur tijdens de slag om de Betuwe, de flank in de Slag om Arnhem. Om de Duitsers te verdrijven of vernietigen werd Ochten zwaar beschoten met mortieren. Het dorp is toen grotendeels verwoest.

Tot op heden wordt nog regelmatig onontploft oorlogstuig gevonden. Na de oorlog is voor het dorp een uitgebreid wederopbouwplan opgesteld. Deze werd o.a. door 300 mannen vanuit Kamp Overbroek uitgevoerd. In dat kamp traden de plaatselijke verenigingen op. De wederopbouw kenmerkte zich door veel gebouwen gebouwd in de stijl van de Delftse School, iets wat nog steeds zichtbaar is.

Hoog water

Door de ligging aan de Waal heeft een groot deel van het dorp tijdens hoog water in de rivier last van kwel, dat zich uit in natte kruipruimtes of kelders en drassige grond. In Ochten loopt een aantal sloten die alleen water voeren in kwelperiodes, maar in zo’n periode voeren ze dan ook meteen een grote hoeveelheid water af. In 1995 dreigde de dijk die het dorp tegen de Waal beschermde het te begeven. In allerijl is Ochten en de omgeving toen geëvacueerd, maar gelukkig kon de dijk tijdig versterkt worden en zakte het water een week later. Een gedenkteken herinnert nog aan deze dreiging.