Kesteren (Neder-Betuwe)

Kesteren ligt in de gemeente Neder-Betuwe in de provincie Gelderland. De naam is waarschijnlijk een verbastering van het romeinse woord ‘castra’, een romeinse legerplaats. Hier zijn archeologische bewijzen voor gevonden. Nabij de romeinse legerplaats was naar alle waarschijnlijkheid een nederzetting, die in de derde eeuw na christus verlaten is.

Landbouw

Rond 1300 begon men in de regio met de aanleg van dijken waardoor bewoning en landbouw eenvoudiger werden. In de loop der jaren nam de landbouw langzaam toe, maar door de zware klei was dit niet eenvoudig. Toch is Kesteren voornamelijk op de agrarische sector gericht. Het dorp staat met name in het teken van de fruitteelt, maar er zijn ook veel boomkwekerijen te vinden.

Inwoners

Kesteren telt ruim 5.000 inwoners, verdeeld over meer dan 1.600 huishoudens. Evenals het naburige Opheusden is het dorp in meerderheid christelijk. Voor het reformatorisch voortgezet onderwijs vervult Kesteren een streekfunctie.

In de buurt

In het dorp bevindt zich een van de locaties van het Van Lodensteincollege. Sinds 2002 staat er een nieuwe korenmolen in het dorp: De Zwaluw. Kesteren bestrijkt een gebied van 161 hectare.