Est

Est is een klein West-Betuws dorp in de provincie Gelderland. Het dorp is gelegen rond een karakteristiek driehoekig dorpsplein met een nog functionerende authentieke waterpomp. Het maakt deel uit van de gemeente Neerijnen. Est ligt direct ten zuiden van de A15 en vijf kilometer ten oosten van de A2 en is daarom makkelijk bereikbaar. Terwijl alle overige dorpen in de gemeente liggen aan de rivier de Waal, maakt Est hierop een uitzondering. De oppervlakte van Est is betrekkelijk klein en omvat de hooggelegen Halsbreker, het laaggelegen Esterbroek, de Reijaard (of Riert) en de Mastmolen, dat gedeeltelijk Ophemerts grondgebied is.

Van Est

Est was de vestigingsplaats van een adellijk huis. Het geslacht Van Est was in de middeleeuwen al bekend. De Latijnse dichter Franco van Est (Franco Estius) en de geleerde Willem Hessels van Est (Guillelmus Estius), kanselier der Universiteit van Dowaai (Fr.), stamden daarvan af.

Economie

Waar vroeger vooral de fruitteelt (met name kersen) een belangrijk middel van bestaan was, is tegenwoordig de teelt in kassen een van de meest in het oog springende agrarische bezigheden.

Inwoners

Est bestrijkt een gebied van 45 hectare. Er wonen ongeveer 470 mensen, bestaande uit 245 mannen en 220 vrouwen. Est telt circa 175 huishoudens, waarvan 75 huishoudens kinderen hebben. Er is een basisschool in Est.