Erichem

Erichem, Errekom in lokaal dialect, ligt in het oude Graafschap Buren. Het dorp hoorde vanouds met het dorp Asch bij de stad Buren en valt sinds 1811 onder de gemeente Buren. Erichem kent sinds de Romeinse tijd een vrijwel ononderbroken bewoning.

Betekenis Erichem

Taalkundig is de naam Erichem afgeleid van ‘Eri’ en ‘chem’. Het woorddeel ‘Eri’ is een verbastering van ‘Aro’ of ‘Are’, wat een persoonsnaam is. Deze naam kan afgeleid zijn van die van de heilige Aregius. De betekenis van diens naam is onbekend. Het tweede deel ‘chem’ is afgeleid van ‘hem’, dat in het oud-Nederlands woonplaats betekent. Vrij vertaald zou Erichem dan betekenen: ‘woonplaats van (heer, of de familie van-) Aro’. Een andere taalkundige afleiding gaat als volgt: Erichem bestaat uit de woorddelen ‘Eric’ en ‘hem’. Aangezien het achtervoegsel hem woonplaats betekent, zou het vertaald kunnen worden als ‘Woonplaats van Eric’. Deze afleiding heeft echter consequenties voor de uitspraak: je zegt dan Erik-hem. De lokale uitspraak van de dorpsnaam maakt deze verklaring niet onwaarschijnlijk.

Inwoners

Erichem bestrijkt een gebied van 55 hectare. In het dorp wonen ongeveer 370 mensen, verdeeld over zo’n 155 huishoudens. De leeftijdscategorie 45 t/m 64 jaar is met 35.1% het sterkst vertegenwoordigd. De gemiddelde grootte per huishouden is 2,4 gezinsleden: 50 huishoudens hebben kinderen, de rest niet. Er is in Erichem een openbare basisschool.